De woongroep is heel actief, veel van de activiteiten vinden plaats in de ontmoetingsruimte.

Hieronder volgt een overzicht van activiteiten en commissies:

Herensoos, Creatief Café, spelletjesavond en bridge

In de ontmoetingsruimte is op de dinsdagmorgen de herensoos. Verder is er elke dinsdagmiddag een creatief café voor dames en op woensdagavonden is er een spelletjesavond. Op donderdagavond wordt er gebridged, een deel van de spelers komt van buiten de woongroep.

Barcommissie

De barcommissie regelt de barbezetting, verkoop en uitgifte en de inkoop.

Vrijdagmiddag borrel

Elke vrijdagmiddag komen de bewoners in de ontmoetingsruimte voor onderling contact bijeen: de vrijdagmiddagborrel. Deze wordt verzorgt door de barcommissie.

Leesclub

Elke 6-8 weken komt de leesclub bijeen op maandagavond.

Filmvertoning

Wanneer daar belangstelling voor is, wordt op zondagmiddag of een doordeweekse avond een film of documentaire vertoond.

Gemeenschappelijke maaltijd

Regelmatig wordt een gemeenschappelijke maaltijd georganiseerd.

De culturele kring

Elke maand organiseren twee leden van de 'Culturele Kring' een activiteit. Dat kan zijn een museumbezoek, een lezing in onze ontmoetingsruimte, een fietstocht naar een restaurant voor een lunch of een bezoek aan een park of tuin. Zo organiseren telkens twee leden van de 'Culturele Kring' één keer per jaar iets, is er in principe elke maand een activiteit en voor ieder wat wils. Alle leden van de woongroep kunnen aan de activiteiten deelnemen.

Tuincommissie

De appartementen omsluiten een prachtige, gemeenschappelijke binnentuin en aan de buitenzijde van het complex bevinden zich een aantal gemeenschappelijke buitenperken. In het tuinseizoen werken op maandagochtend een aantal bewoners een uurtje in de tuin. Na afloop drinken we koffie/thee met elkaar; de andere bewoners zijn daarbij ook van harte welkom.

Tweemaal per jaar komt onze hovenier. In de winter evalueren we het afgelopen tuinseizoen en worden plannen voor het komende jaar gemaakt.

Muziek en informatie

Er worden regelmatig (openbare) bijeenkomsten georganiseerd, waaronder deelname aan 'Gluren bij de Buren'.

Lief en Leed

De commissie 'lief en leed' verzorgt namens alle medebewoners een bloemetje bij een jubileum of bij thuiskomst na een ziekenhuis opname.

Evergreen

Zo'n zes maal per jaar verschijnt het tijdschrift de 'Evergreen', het huisorgaan van de woongroep.

Elke bewoner kan op vrijwillige basis aan de diverse activiteiten deelnemen, eventueel commissielid worden, of zelf iets organiseren Het is ook mogelijk de ontmoetingsruimte te gebruiken voor privé activiteiten, zoals bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje.