Woongroep Nimmerdor

Korte samenvatting van een aantal aspecten, die voor de leden van onze woongroep relevant zijn:

  • Alle bewoners zijn verplicht lid van de woongroep. Iedereen kan deelnemen aan door de woongroep georganiserde activiteiten, verplichting hiertoe bestaat niet.
  • Van de bewoners wordt verwacht dat zij participeren in de groep en naar vermogen een  bijdrage leveren aan het functioneren van de groep.
  • We willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen zonder te vereenzamen.
  • Er zijn mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en dingen samen te doen, elkaar te leren kennen en iets voor elkaar te kunnen betekenen.
  • We willen omzien naar elkaar en hebben interesse voor elkaar.
  • Onze woongroep is bestemd voor senioren vanaf 55 tot 70 jaar of voor degenen waarvan de partner deze leeftijd heeft.